طراحی استخر، سونا، جکوزی و فروش تجهیزات

انتشار مطلب :

طراحی استخر، سونا، جکوزی و فروش تجهیزات

تاسیسات استخر
 1394/01/04 ساعت 16:30

تاسیسات استخر

آب بندی استخر
 1394/01/04 ساعت 15:17

آب بندی استخر

طراحی سونای بخار
 1394/01/04 ساعت 15:13

ساخت و اجرای سونا بخار دارای چندین مرحله و شمامل آماده سازی اتاقک، سیمانکاری و آب بندی و ... است که در این بین نیاز به تجهیزاتی جهت ساخت و طراحی سونای بخار است که در این مطلب به طور کامل به این مباحث پرداخته شده‌است.

مبدل حرارتی استخر
 1394/01/04 ساعت 15:08

مبدل حرارتی استخر

موتورخانه استخر
 1394/01/04 ساعت 15:05

موتورخانه استخر

تهویه مطبوع استخر
 1394/01/04 ساعت 14:58

تهویه مطبوع استخر

تصفیه آب استخر
 1394/01/04 ساعت 14:48

تصفیه آب استخر

تصفیه استخر
 1394/01/04 ساعت 14:42

تصفیه استخر

کاشی استخر
 1394/01/04 ساعت 14:13

کاشی استخر

پمپ جکوزی
 1394/01/04 ساعت 14:07

پمپ جکوزی

سازه استخر
 1394/01/04 ساعت 14:01

سازه استخر

فیلترشنی استخر
 1394/01/04 ساعت 13:48

فیلترشنی استخر