پروژه سونا خشک آقای احمدی شهرک راه آهن

 06 بهمن 1397   11:58
 241
امتیاز کاربران 0/0 از 5
اشتراک :

آدرس: شهرک راه آهن، پروژه خانگی آقای احمدی
بخش های پروژه: طراحی و ساخت سونا خشک بطور کامل با چوب و بدون اتاقک سیمانی.
در ساخت سونا خشک، مرسوم است که ابتدا یک اتاقک سیمانی ساخته شده و سپس اتاقک سیمانی چوبکاری گردد. اما هرگاه محدودیت فضا و یا محدودیت های دیگری وجود داشته باشد، می توان سونا خشک را بطور کامل با چوب ساخت. در این صورت باید کلاف بندی های دقیق و حرفه ای انجام شوند تا سونا استحکام لازم را داشته باشد.
پروژه سونا خشک شهرک راه آهن گروه مهندسی رسام استخر، نمونه زیبا و مستحکم یک سونا خشک است که بطور کامل با چوب ساخته شده است.

پروژه سونا خشک شهرک راه آهن

 

پروژه سونا خشک شهرک راه آهن