بتن ریزی استخر و جکوزی پروژه شهرک غرب

 22 مهر 1397   17:26
 4003
اشتراک :

بتن ریزی استخر و جکوزی پروژه شهرک غرب (کار فرما مهندس منافی): ساخت استخر و جکوزی بصورت صد در صد آب بند و بدون استفاده از اتصال رد کننده آب برای اولین بار در ایران

آدرس پروژه: بلوار ایوانک، زرافشان شمالی، خیابان خوارزم، کوچه دوم.
بخش های پروژه: طراحی و ساخت کاسه استخر و جکوزی بصورت صد در صد آب بند.
ساخت کاسه استخر و جکوزی بصورت صد در صد آب بند، کاری دشوار و پیچیده است. چرا که روش معمول برای نگهداری قالب های بتن، استفاده از سیم است. در حالی که سیم خود یک اتصال رد کننده آب محسوب می گردد. گروه مهندسی رسام استخر برای اولین بار در کشور (در پروژه استخر خانگی شهرک غرب) اقدام به قالب بندی کاسه استخر با روشی نوین و بدون استفاده از حتی یک اتصال رد کننده آب نموده است.