اجرای استخر

 04 فروردین 1394   18:57
 0
 478
اشتراک :

اجرای استخر

اولين نكته اي كه در طراحي و اجرای استخرها از ديدگاه معماري و سازه بايد مد نظر قرار گيرد آن است كه حتي ابعاد كوچكترين استخرها نيز بايد چندين برابر قد يك شناگر بالغ باشد. به طوري كه شنا كردن فرد حتي براي مسافتي كوتاه در ان امكان پذير باشد. بر همين اساس ،حداقل اندازه توصيه شده براي طول و عرض استخرها به ترتيبm(19.7ft) 6وm(13.1ft)4با حداقل عمق m(3.3ft)1است.

به عنوان يك قاعده سر انگشتي هنگام اجرای استخر براي تامين شرايط آسايش افراد در داخل استخر مساحت كاسه استخر بر اساس تعداد افرادي كه قرار است به طور همزمان در آن شنا كنند به ازاي هرنفر حداقل بايد4.5متر مربع در نظر گرفته شود.

 ابعاد استخرهاي قهرماني ،آموزشي و شيرجه در سطح بين المللي بايد بر مبناي استانداردهاي منتشر شده از سوي فدراسيون جهاني شنا تعيين شود. در واقع اين كاربري استخر است كه اصلي ترين معيار براي تعيين شكل و ابعاد به شمار مي رود. براي مثال در صورتي كه قرار است از استخر صرفا براي مقاصد آموزشي استفاده شود ،بهترين انتخاب اجرای استخر به شكل مستطيل است . براي اجرای استخرهاي صرفا تفريحي نيز مي توان از شكل هاي متنوع و تركيبي استفاده كرد.

 علاوه  بر كاربري جنس سازه و پوسته استخر نيز برانتخاب شكل استخر و اجرای استخر تاثير مي گذارد.استخرهايي كه از جنس بتن مسلح ساخته مي شوند را تقريبا مي توان به هر شكلي ساخت.ولي هزينه اجرای  استخرها به شكل نامتداول به دليل هزينه بالا ي آرماتوربندي و قالب هاي بتني بسيار بيشتر از استخرهاي با شكل متداول خواهد بود كه با بتن پاشيدني ساخته مي شوند.

اجرای استخر بسته به اینکه استخر عمومی است یا خصوصی، سرباز است و یا سرپوشیده و یکسری آیتم های دیگر متفاوت است. اما بطور کلی می توان اجرای استخر را به سه مرحله اجرای کاسه، تاسیسات مکانیکی و برقی و نازک کاری تقسیم نمود.

هنگام اجرای استخر، کاسه آن باید براساس سيستم سازه متناسب با شرايط زمين از نظر مكانيك خاك، تغييرات طبقات زمين، سفره آب هاي زيرزميني و با ملاحظه كليه عوامل موضعي و ذيربط و با تاييد مراجع ذيصلاح وآزمايشگاههاي معتبر و داراي صلاحيت انجام مي شود.

مرحله بعدی اجرای استخر، لوله کشی کف استخر می­باشد. در این مرحله باید لوله های تصفیه و گرمایش استخر که در مرحله طراحی سایز و مسیر آنها مشخص شده است اجرا شوند. اجرای دقیق لوله کشی تاثیر بسزایی روی اجرای استخر بصورت حرفه ای دارد.

پس از ساخت کاسه استخر و انجام لوله کشی ها، بسته به سرباز یا سرپوشیده بودن استخر اقدامات متفاوتی جهت تکمیل اجرای استخر صورت می گیرد. اگر استخر سرپوشیده باشد، حال نوبت به اجرای سازه ساختمان پوشش دهنده استخر است و پس از آن نوبت به نازک کاری استخر و محوطه می­رساند و اگراستخر روباز باشد پس از اتمام لوله کشی ها، نازک کاری خاتمه دهنده مراحل اجرای استخر می باشد.

برای سفارش طراحی، ساخت و اجرای استخر عمومی و خانگی و یا اخذ مشاوره در این زمینه با شماره

0912 937 0912 (دهنوی)

تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این مقاله :