تصفیه استخر

 04 فروردین 1394   14:42
 0
 478
اشتراک :

تصفیه استخر

آب استخرهاي شنا اگر چه به مصرف شرب نمي رسد، اما به لحاظ كيفيت بايد بسيار شبيه به استانداردآب آشاميدني باشد چرا كه در صورت آلوده بودن و تماس با بدن انسان و يا خورده شدن اتفاقي آن موجب انتقال بيماري به انسان مي شود و خصوصاً در مواردي كه آب داراي باقيمانده مواد گندزداي فعال مانند كلربه مقدار كافي نيست، باعث ايجاد بيماري مي شود. لذا تصفیه استخر باید بطور مداوم و دقیق صورت پذیرد.

تصفیه استخر را می توان به دو مرحله تقسیم کرد. تصفیه فیزیکی آب که معمولا توسط فیلترهای شنی انجام می گیرد. تصفیه شیمیایی آب که توسط کلر، اوزون و... صورت می پذیرد و کارکرد اصلی آن تجزیه باکتریها و آلودگی هاست. علاوه بر باكتريهاي اشريشياكلي ميكرو ارگانيسم هاي بيماري زاي ديگر نيز درآب آلوده ديده ميشوند. اين ميكرو ارگانيسمها شامل: سودوموناس آئروژينوزا ، استرپتوكك هاي مايكوباكتريوم مارينوم  مي باشد كه مورد اخير ايجاد عفونتهاي مختلف چشم، گوش و پوست (به خصوص در افراد آسيب پذير و بيماراني كه سيستم دفاعي بدنشان تضعيف شده است) مي كند، ژيارديالامليا ، آنتامباهيستوليتيكا  و بالانتيديوم كلي  معمولاً از طريق بلعيدن آب آلوده به كيست، به انسان انتقال مييابد. وجودگونه هاي آكانتاموبا و نگلريا فلوري نيز در آب باعث ايجاد بيماري كشنده مننگوانسفاليت و عفونت ريوي مي شود. اوسيست كريپتوسپوريديوم  نسبت به فرايند كلر زني مقاوم است و عدم كاركرد صحيح فيلتر هاي تصفيه باعث شيوع گاسترو آنتريت شديد(از طريق بلعيدن آب آلوده به اوسيست) مي شود.

گونه هاي مختلف شيستوزوماي بيماري زاي انساني نيز به صورت سركر  از طريق پوست به انسان انتقال مي يابد مانند شيستوزوما هماتوبيوم  عامل بيلارزيوس مثانه و شيستوزومابويس  (عامل خارش پاي شناگران).در هر صورت عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي و عدم تصفیه استخر بصورت صحیح مي تواند بيماري هاي بسياري نظير حصبه، شبه حصبه،اسهال، عفونت هاي گوش و حلق و بيني و يا حتي بيماريهاي مقاربتي را به شخص استفاده كننده از آب آلوده استخر منتقل نمايد.

با تصفیه استخر بصورت صحيح، مي توان آب استخر را در سطح بهداشتي قابل قبولي نگه داشت. در استاندارد ملي ايران به شماره 4575 برخي اطلاعات و الزامات مورد استفاده در گندزدايي و تصفيه استخر شنا آورده شده است. نرخ تعویض آب جهت تصفیه استخر بصورت مناسب بستگی به شرایط استخر همچون تعداد استفاده کنندگان، روباز یا سرپوشیده بودن و... دارد اما در هرصورت نرخ تعویض آب نباید از هشت ساعت بیشتر باشد.

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد برای تصفیه استخر بصورت فیزیکی از فیلترهای شنی استفاده می شود، فیلترهای شنی باید در فواصل مناسب پس شویی شوند تا بتواند عمل تصفیه استخر را بخوبی انجام دهد.

 

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این مقاله :