سونا

 04 فروردین 1394   13:29
 0
 458
اشتراک :

سونا

سونا خود به دو گروه سوناي خشك و بخار تقسيم مي شود. در سونا خشك از هواي گرم  و خشك براي افزايش دماي سونا و افزايش شدت تعريق بدن استفاده مي شود.

در سوناي خشك بدن در رطوبت نسبي بسيار پايين در معرض دماي ياد شده قرار مي گيرد و به اين ترتيب علي رغم دماي بسيار بالاي هوا،شرايط آسايش انسان بر روي نمودار سايكومتريك در منطقه مناسبي قرار ميگيرد،به طوري كه انسان قادر به تحمل اين هوا خواهد بود.

اما وضعيت در سونا بخار كمي متفاوت است .در سونا بخار افزايش تعريق با استفاده از بخار گرم با دماي تقريبي 50-40درجه سانتي گراد در رطوبت نسبي تقريبا 100%انجام مي گيرد.در صورتي كه دماي بخار از محدوده ياد شده بيشتر باشد،مشكلات متعددي از قبيل تورم،ايجاد تاول و سوختگي پوست براي افراد ايجاد مي شود.

 استفاده از سونا خشك براي افرادي كه داراي ناراحتي ريوي هستند چندان توصيه نمي شود چرا كه شرايط سوناي خشك موجب تحريك ريه و وخيم تر شدن بيماري فرد مي شود.

به فردی که به طور مرتب به انجام سونا می‌پردازد توصیه می‌شود که از همان روز اول هفته طبق برنامه زمان بندی شده قبلی وعدۀ انجام یک سونای  لذت‌بخش را در ذهن خود بپروراند؛ لذا با انجام سونا و تغییرات فیزیولوژیک حاصله، خستگی و فشار حاصله از مواردی که گفته شد برطرف و آرامش کامل روانی، ترمیم بافت‌های عصبی و احساس حالت مطلوب بدنی به دست می‌آید.

طی انجام یک جلسه حمام سونا فرد مقدار زیادی مایع میان بافتی و داخل عروقی حاوی الکترولیت‌‌های مختلف را، که احتمالاً از عروق و مایع خارج سلولی هم منشاء گرفته است، از طریق سطح وسیع پوست دفع می‌کند،لذا به طور جبرانی براثر واکنش محورهیپوتالاموس ـ هیپوفیز مکانیسم‌‌‌های تشنگی شروع و فرد مجبور می‌شود طی سونا مقادیر متنابهی آب بنوشد. همین دریافت آب اضافی باعث افزایش اسیدیته (کاهش PH) خون می‌شود در نتیجه فرد به طرف مسمومیت به آب و اسیدوز پیش می رود؛ لذا توصیه می‌شود که فرد از همان روز اول هفته، خود را به نوشیدن زیاد آب عادت دهد این امر باعث خواهد شد که اولاً؛ تشنگی جبرانی وی برطرف شود، ثانیاً سیستم کلیوی فعال و از احتمال ایجاد عفونت‌های کلیوی و تشکیل سنگ‌های کلیوی ناشی از کم آبی جلوگیری شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این مقاله :